A- A A+

Historiek Café Brem

Café BREM - HoegaardenDe stichter van het café was Lambert Michiels (Bare Brem), geboren in 1897. Hij was aannemer-steenbakker en bakte de karelen op de bouwplaats, terwijl men de kelder uitgroef. Hij en zijn vrouw Eufrasie Smets woonden aan de Stoopkensstraat toen ze bij hem in 1931-32 een nier uithaalden. Dat gaf een wonde van 25 centimeter die 7 maanden lang openbleef. Het was gedaan met werken.

Het politie-incident

Frasie begon de bezoekers, vaak gewezen personeelsleden, druppels te verkopen en nadien ook groenten.  Daar kwamen een winkel en café van, op de actuele plek van café Brem. De dag dat hun zaak openging, in 1934, liep de rijkswacht er langs want er was, voordien al, een klacht ingediend tegen hun niet-vergunde handeltje aan huis. Het illustreert hoe weinig medeleven de mensen hadden. Ze deden het om te overleven met drie kinderen, terwijl de dokter driemaal daags over de vloer kwam. Bare bleef lang te bed. Ze hadden tien centimeter zagemeel op de kasseien voor het huis gestrooid om het dokkeren van de wagens van de brouwerij te dempen. Op het moment dat de gendarmen binnenvielen was dokter Stes net Bare aan het verzorgen. Hij legde de situatie uit. Bij het zien van de wonde viel één van de gendarmen in zwijm. Er is nooit een proces van gekomen. Integendeel, de gendarmen werden trouwe klanten. Tot op de dag van vandaag komt de politie langs, als ze op informatie uit is.

Ijskar en vaten bier

Bare Brem reed later nog met een ijskar rond. Zijn oudste dochter Maria bleef toen ze veertien was thuis van school om in winkel en café te helpen. Ze trouwde met Georges in 1942 die een jaar in het café kwam inwonen. Nadien trok ook de tweede schoonzoon er in maar het was Bares zoon Miel die met zijn vrouw Hilda de zaak zou voortzetten. Maar er woonde nog veel meer volk onder datzelfde dak. Brems zuster Trees, jonge weduwe, vestigde zich met haar dochter in een achterbouw en trok er vaten bier op flessen. Het decor is nauwelijks veranderd sedert de jaren dertig.

Back to Top